уторак, 06. јануар 2015.

Нови испитни рок за посреднике

Нови испитни рок за посреднике планиран је у фебруару 2015.

Министарство информише све заинтересоване кандидате да ће пријављивање за следећи испитни рок за полагање стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности почети крајем јануара или почетком фебруару 2015. године.

За полагање овог испита могу се пријавити сви заинтересовани кандидати, укључујући кандидати који нису положили стручни испит у испитном року I/2014.

Сви кандидати уз пријаву подносе доказ о уплати таксе за полагање стручног испита за посреднике од 14.000 динара и административне таксе у износу од 490 динара.

Кандидати који нису положили стручни испит у испитном року
I/2014, уз нову пријаву и доказе о уплати таксе не треба поново да прилажу доказе који се односе на пребивалиште и степен стручне спреме.

Кандидати који први пут пријављују стручни испит, уз пријаву прилазу доказе из члана 4. Правилника о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности ("Сл. гласник РС", број 75/14). Формулар пријаве се може преузети са званичне Интернет странице Министарства трговине, туризма и телекомуникација www.mtt.gov.rs (кликнути на фолдер ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИКЕ, која се налази на почетној страни уз десну ивицу странице).

Обавештење о испитном року за полагање стручног испита сходно члану 3. Правилника са свим детаљним инструкцијама и роком подношења пријава биће објављено крајем јануара или почетком фебруара 2015. године, на званичној Интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација www.mtt.gov.rs.
www.nekretnine-mojdom.com


Нема коментара:

Постави коментар