четвртак, 14. мај 2015.

Krenuo registar posrednika

Република Србија

Министарство трговине, туризма и

телекомуникација

ПочетнаРегистар посредника

ДОБРО ДОШЛИ У РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА

Регистар посредника је установљен сходно чл. 4-10. Закона о посредовању у промету и закупу непокретности (“Сл. гласник РС, 95/13). Регистар је постављен на званичној Интернет страници министарства надлежног за послове трговине 8. маја 2015. године, што је у складу са роком који је одређен чланом 35. Закона. Детаљне одредбе о Регистру садржане су у Правилнику о Регистру посредника у промету и закупу непокретности (“Сл. гласник РС, 75/14).

Напомена:

Упис у Регистар посредника почео је 29. априла 2015. године. Имајући у виду да је Министарство трговине, туризма и телекомуникација дужно да у року од 30 дана подносиоцу Захтева за упис у Регистар изда Решење и упише га у Регистар, очекује се да ће сви легални посредници бити уписани у Регистар до 31. маја 2015. године. То значи да је потребно сачекати крај маја месеца 2015. године како би сви посредници који испуњавају законске услове били уписани у Регистар.
Моле се корисници Регистра да ово имају у виду и да тек после тог датума тржишној инспекцији пријављују посреднике који нуде услуге посредовања, а нису уписани у Регистар. Хвала на сарадњи!

Питања и одговори:

Како да утврдим да ли агенција за некретнине послује легално?

Сходно члану 7. Закона о посредовању у промету и закупу непокретности на Интернет страници Миннистарства www.mtt.gov.rs налазе се сви релевантни подаци о посредницима (привредним друштвима и предузетницима) који испуњавају законске услове за обављање послова посредовања у промету и закупу непокретности. Претрага посредника може се вршити на ои снову назива фирме и матичног броја. Можете излистати и све посреднике у одређеном граду (општини).

Шта ако посредника нема у Регистру?

Посредник који није уписан у Регистар не испуњава законске услове и такво пословање је нелегално и кажњиво. Молимо Вас да таквог “посредника” пријавите тржишној инспекцији.

Како да проверим да ли агент који ми је презентовао непокретност (показао стан) има лиценцу (положен стручни испит)?

У Регистру се налазе подаци о лицима који раде код посредника (привредног друштва или предузетника) и имају положен стручни испит. За легално пословање оба услова морају да су испуњена. Претрагу можете вршити по називу фирме у којој лице ради, по имену и презимену и броју Уверења о положеном стручном испиту. Уколико утврдите да агент није уписан у Регистар, то значи да он нелегално ради (нема положен стручни испит и/или није у радном односу код посредника). То је нелегално и кажњиво. Молимо Вас да то пријавите тржишној инспекцији.

Која је сврха Регистра посредника?

Регистар посредника обезбеђује виши степен правне сигурности потрошачима и привредницима који користе услуге посредника у промету и закупу непокретности, јача конкурентност ове важне услужне делатности и битно смањује могућност за нелегално обављање послова посредовања.

До 30. априла 2015. године 1.141 лице је стекло Уверење о положеном стручном испиту. Следећи испитни рок Министарство ће расписати у септембру 2015. год.

2015 Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Молимо сачекајте..